Over Rozenrood NatuurActiviteiten

Contact met de natuur is voor kinderen van wezenlijk belang voor hun ontwikkeling. Door kinderen op een speelse wijze in contact te brengen met de natuur in hun eigen omgeving ontwikkelen zij een positieve houding ten opzichte van de natuur. Hiervoor is het essentieel dat kinderen naar buiten gaan: bijvoorbeeld zelf beestjes in de bodem vinden of zelf een kikker ontdekken. Rozenrood NatuurActiviteiten werkt vanuit de natuurelementen die verbonden zijn met ontwikkelingsstadia. Bij elk element horen activiteiten waarin het kind de natuur ervaart/ontdekt. Afstemming met het kind en de ouders met betrekking tot inspelen op interesses is hierin onmisbaar. De seizoenen zijn de leidraad. Iedere keer zullen er activiteiten vanuit een natuurelement of thema worden aangeboden. Natuurbeleving, verwondering en zintuiglijke ontwikkeling staan hierin voorop alsmede avontuur en uitdaging. Sprookjesverhalen kunnen een ingang en moestuinieren een onderdeel zijn. Wat vind Rozenrood NatuurActiviteiten nog meer belangrijk?
  • Dat kinderen en jongeren leren oog te hebben voor de natuur in de nabije omgeving van huis, school of opvang. Dit draagt bij aan het waarderen en behouden van de natuur op latere leeftijd. Aandacht voor milieu, leefbaarheid, duurzaamheid en gezonde voeding horen hier ook bij.
  • Dat kinderen spelenderwijs op ontdekkingstocht gaan in de natuur van stadsparken en bossen in de buurt van school en opvang, met als doel de natuurlijke omgeving te leren kennen.
  • Dat ouders, pedagogisch medewerkers kinderopvang en leerkrachten door middel van advies en coaching inzichten en vaardigheden krijgen aangereikt om kinderen te kunnen begeleiden in de natuur.

Lees meer: