Begeleiding op maat

Wanneer een kind binnen het schoolsysteem, gezin, of club stress ervaart, heeft het veelal behoefte aan een prikkelarme en rustige omgeving om weer tot rust te komen. De natuur kan dan rustgevend werken. Door middel van natuuractiviteiten, samengebracht in een programma, leert het kind te gronden en beter bij zichzelf te blijven. Hierdoor kan het betere keuze maken binnen school, gezin, club en maatschappij. Alle activiteiten zijn gekoppeld aan de natuurelementen en verschillende ontwikkelingsstadia. Natuurbeleving en verwondering staan voorop in alle activiteiten. Moestuinieren kan een onderdeel zijn en sprookjeselementen een ingang tot spelbeleving in de
natuur.

Als kinderen opgroeien in gescheiden of samengestelde gezinnen, veel heen en weer reizen tussen de huizen van beiden ouders kan dit ook veel stress geven. De rust van de natuur kan dan uitkomst bieden. Door middel van zorgvuldig afgestemde activiteiten kan het kind meer inzicht in de eigen situatie ontdekken en wat het zelf hierin kan veranderen om te kunnen leven in de huidige aandacht vragende maatschappij.

Natuurbeleving * Individuele begeleiding of duo begeleiding * Natuurwandeling

Na een introductie kan er gekozen worden voor een wandeling (ook wel natuursafari genoemd) in de natuur. Tijdens de natuurwandeling zal de natuurpedagoog allerlei oefeningen en activiteiten aanbieden, die zijn afgestemd op de ontwikkeling van het kind. Deze activiteiten zijn gekoppeld aan de natuurelementen en verschillende ontwikkelingsstadia. Na afloop van de natuurwandeling vind een korte nabeschouwing plaats. En kunnen er afspraken gemaakt worden voor een vervolg. Duur van de wandeling kan een uur of anderhalf uur zijn, afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Foto gemaakt door Sameena Safiruddin.

Kosten kunnen variëren tussen 65 en 95 euro per keer. Vervolgkosten zijn afhankelijk van gekozen traject en in overleg met ouders en school.Er kan gekozen worden voor individuele begeleiding of voor duo begeleiding (begeleiding van twee kinderen samen). Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen.

Natuurbeleving op maat voor kinderen met speciale behoeften

Steeds meer kinderen, met leer- & gedragsproblemen en/of andersoortig handicap zitten in een volle klas van gemiddeld 25 tot 30 kinderen. De leerkracht heeft de handen vol aan de klas en alles erom heen. Er is niet altijd extra aandacht voor deze kinderen met speciale behoeften. Zij vragen echter vaak wel voortdurend aandacht van de leerkracht wat ten koste kan gaan van de ruimte voor andere kinderen en van de leerkracht zelf.

Kinderen met gedrags- en leerproblemen, zijnde o.a. Adhd – NLd – Autismespectrum – Pdd-nos – Asperger – Down hebben vaak baat bij een prikkelarme omgeving. Door een kind of twee kinderen mee te nemen uit de klas naar de speelnatuur, de moestuin, de natuur op of rond het schoolplein kan er extra aandacht geboden worden. Door middel van individuele begeleiding in de natuur onder schooltijd kan het kind tot rust komen, de concentratie weer hervinden en de sociale-emotionele ontwikkeling verbeteren. Door de gerichte aandacht in de natuur komen kinderen ontspannen in de klas terug en kan het kind gemakkelijker aansluiting vinden op zowel sociaal- als leerniveau.

Natuurbelevingsactiviteiten vormen de basis van de begeleiding, Door te coachen in en met de natuur ervaren de kinderen de rust van de natuur die helend kan werken. De activiteiten zijn gekoppeld aan natuurelementen en aan ontwikkelingsstadia.

Foto gemaakt door Sameena Safiruddin.

Er kan een traject gestart worden waar een kind of twee kinderen met speciale behoeften worden begeleid in de natuur. Zij kunnen de kracht van de natuur ervaren in de directe omgeving van de school. Door extra handen wordt de werkdruk van de leerkracht verlicht en komt er meer ruimte en aandacht vrij voor de leerlingen. Wat een win-win situatie betekent. Het gaat om begeleiding op maat, afgestemd op de behoefte van het kind in nauw verleg met het kind, ouders en leerkracht. Kosten afhankelijk van gekozen traject en in overleg met ouders en school. Voor meer informatie stuur een bericht.

Ook voor kinderen met speciale behoeften binnen kinderdagopvang, naschoolse- en buitenschoolse opvang.